Priser

Det er desværre ikke gratis at være medlem i Fredericia Bueskytteklub. De penge som klubben får, går til hal-leje, indkøb af klub-buer og pile, 3D dyr og vedligeholdelse af klubbens materiel.


Priserne er pr. ½ år

Perioderne er : Oktober til marts og april til september.

Voksne 630,-
Under 18år 500,-
Bueleje 250,-